Bepalen van status van bestaande Systemen in spoortunnel best

EPALEN VAN STATUS VANBESTAANDE SYSTEMENIN SPOORTUNNEL BEST Voor het project Spoortunnel Best hebben wij Arcadis geassisteerd bij het bepalen van de status van diverse systemen in de spoortunnel te Best. Het betrof hier zowel elektrotechnische als werktuigbouwkundige...

Bestek maken en het begeleiden Van de aanbesteding voor gate 2

BESTEK MAKEN EN HETBEGELEIDEN VAN DEAANBESTEDING VOOR GATE 2 Voor het project Gate 2 hebben wij in opdracht van Midpoint Brabant een team samengesteld voor het maken van een bestek en het begeleiden van de aanbesteding. Het ging hier om de inbreiding van een aantal...

Tekenwerk voor nen3140 Inspecties gemeente assen

TEKENWERK VOORNEN3140 INSPECTIESGEMEENTE ASSEN Voor het project “NEN3140 inspecties gemeente Assen” hebben wij het tekenwerk verzorgt wat hoort bij de NEN3140 inspecties. Dit hebben wij gedaan in opdracht van “van der Heide”. Het betrof hier in totaal 172 gebouwen met...

Programmeren van een Domotica installatie in Een luxe villa

PROGRAMMEREN VAN EENDOMOTICA INSTALLATIE INEEN LUXE VILLA VANWEGE DE PRIVACY MOGEN WIJ HIER HELAAS GEEN NAMEN NOEMEN. Wij zijn ingehuurd voor het programmeren van een domotica installatie in een luxe villa. Hierin hebben wij in een vroeg stadium met de opdrachtgever...