TEKEN EN ONTWERP ONDERSTEUNING
VOOR HET VERVANGEN VERLICHTING
HELIKOPTERPLATFORM

Voor het project “vervangen verlichting helikopterplatform” hebben wij in opdracht van het rijksvastgoedbedrijf (voorheen Dienst Vastgoed Defensie) teken en ontwerp ondersteuning geboden voor het maken van een bestek. Het project waarvoor het bestek werd geschreven betrof hier het demonteren en vervangen van een deel van de bestaande landingsbaanverlichting en het inkoppellen van nieuwe landingsbaanverlichting op de bestaande infrastructuur.

De projectduur was 6 maanden (niet continue). Wij hebben hier onszelf ingelezen in oude gelijkwaardige projecten. Dit omdat het ontwerpen van start-, en landingsbaanverlichting niet binnen onze normale werkzaamheden viel. Vervolgens hebben wij samen met de opdrachtgever de bestaande verlichting geïnventariseerd. Vanuit hier hebben wij bekeken welke verlichting gedemonteerd diende te worden, en welke verlichting er nieuw bijgeplaatst moest worden. Dit alles hebben wij verwerkt tot een tekeningenpakket wat hoorde bij het bestek. De uitdaging zat hem hier in de voor ons nieuwe techniek van start-, en landingsbaanverlichting.

www.rijksvastgoedbedrijf.nl