BESTEK MAKEN EN HET
BEGELEIDEN VAN DE
AANBESTEDING VOOR GATE 2

Voor het project Gate 2 hebben wij in opdracht van Midpoint Brabant een team samengesteld voor het maken van een bestek en het begeleiden van de aanbesteding. Het ging hier om de inbreiding van een aantal cleanrooms en een ruimte voor een 3d printer in het gate2 gebouw te Rijen. HEBB was hier ingehuurd voor de over-all projectleiding en om samen met een extern elektrotechnisch adviesbureau het elektrotechnische gedeelte van het bestek te engineeren.

De projectduur was ongeveer 6 maanden. Onze belangrijkste taak was het coördineren van alle afspraken tussen de verschillende partijen. Dit zowel intern (huurders en de gebouweigenaar) als extern (diverse adviseurs, leveranciers, constructeur etc). Door middel van een aantal besprekingen hebben wij de behoefte van de huurders en de wensen van de gebouweigenaar geïnventariseerd. Hieruit is een Programma van Eisen gerold. Dit was de basis voor het Voorlopig Ontwerp en uiteindelijk het Definitief Ontwerp en Bestek. De uitdaging lag er in het feit dat het een bestaand pand is en wij dus rekening moesten houden met de bestaande constructies en installaties etc. Tevens is het maken van cleanrooms een specifiek werk waar erg strikte eisen aan worden gesteld.

www.gate2.nl
www.midpointbrabant.nl

Project Details


Project :Bestek maken en het begeleiden Van de aanbesteding voor gate 2


Project Time : ongeveer 6 maanden


Contact persoon : Pierre van kleef